Det er svært vanskelig å sette fingeren på årsaken til atferdsproblematikken. Hva gjør at en hund begynner å bite, bjeffe mye eller på andre måter gjøre ting man ikke ønsker? Hadde man kunnet forklare dette så er det sikkert at mange ville blitt spart for mye lidelse.

Genetikk

Oppdrettere ønsker å fremelske de egenskapene som folk fleste vil ha, for det er bare slik de får penger for valpene. Dette betyr ikke at oppdrettere er slemme, men bare at de har et todelt fokus: det beste for dyrene og penger. Derfor spesialiserer de seg ofte. Noen velger å kun fokusere på utstillingshunder. Disse må da følge visse regler for utseende. Det innebærer rett farge på pelsen, en viss høyde og mye annet. Ved å velge å avle på dyr som har disse kvalitetene så øker man sjansen for å få hunder med et vist utseende. Man kan også bruke genetikk for å sikre at hundene blir mindre, for å tilfredsstille de mange som ønsker seg mindre hunder, kosehunder. Noen bruker genetikk for å øke sjansene for å få en god jakthund og slik forsetter listen. Slik selektiv avl har som hensikt å skape gode hunder, men gener er ikke så enkelt. For mye avl på visse punkter kan føre til at man får svakere gener på punkter som atferd. Så genetikk er noe av årsaken til atferdsproblematikk.

Eierne

Når man får en hund så vil man svært gjerne sørge for at denne hunden blir et fint tilskudd til familien. Dessverre så holder det ikke bare å håpe at man får en god hund, men må også jobbe med hunden for å sørge for at den får rett oppdragelse og dermed blir integrert i familien. Mange går gjerne på et valpekurs, men glemmer å opprettholde kunnskapen over tid. Så eierne er en viktig årsak til hundens atferd. Dessverre er dette en vanskelig pille å svelge for mange eiere og dette fører gjerne til at de ikke klarer å gjennomføre det som trengs for å fikse situasjonen.

Uvisst

Det er ikke alltid vi kan vite hvorfor en hund utvikler atferdsproblemer. Noen ganger så tror man at man vet årsaken, men det er ikke alltid man kan gjøre noe med det. En hund kan oppføre seg eksemplarisk hos en eier, men ikke hos en annen. Det er ikke så lett å forklare dette.