En hund går igjennom flere faser i livet sitt. Dette kan til en viss grad sammenlignes med fasene som mennesker går igjennom. De har en barnefase hvor de er søte og uskyldige, men kan gjøre stor skade med små valpetenner. Så vokser de og går igjennom flere alderstrinn. Det er vanskelig å tidfeste disse fasene fordi både raser og hunder er forskjellig, likefullt så har man prøvd.

Valpestadiet

En valp er en stort ball med energi. Den løper i det ene øyeblikket og sover i det neste. Svært mange valper blir delvis eller helt trent til å gjøre fra seg ute før de forlater oppdretteren. Dette stemmer dog ikke for absolutt alle og noen trenger litt ekstra trening på feltet for å sørge for at denne treningen fungerer også i det nye hjemmet. Så målet er å få valpen til å tisse ute, ikke hoppe opp på mennesker og ikke bite/nappe i folk eller folks klær.

Unghundstadiet

Dette er det stadiet hvor flest hunder blir avlivet på grunn av atferdsproblematikk. Dette stadiet innebærer ofte at hunden begynner å teste grensene og prøve å finne sin plass i hierarkiet. Svært mange eiere sliter med å møte denne aggresjonen og grenseproblematikken. Ofte leveres dyrene til omplassering eller til dyrlegen for avlivning. Dette er ikke rart ettersom en hund kan gjøre store skader på spesielt barn og i noen tilfeller så må man gjøre ting man ikke liker for å beskytte resten av familien.

Løpetid eller andre utløsende faktorer

Tisper er kjent for at de kan få en endret atferd når de har løpetid. Dette er ikke bare synsing men er bevisst gjennom forskning. Hormonendringene endres og noen tipser blir aggressive og noen blir passive. Det er ikke slik at dette skjer med alle, men en vesentlig endring merkes hos de fleste. Dette er ikke den eneste utløsende faktoren. None hunder kan reagere negativt på endringer i husholdningen. Dette er endringer som dødsfall, som fødsler eller skilsmisse. Det kan også være at de blir skremt ved en ulykke eller at de blir skremt av fyrverkeri. Mulighetene er mange, men dette er noe av det vanskeligste ettersom man sjelden kan finne en årsak.