Selv om det kan høres negativt ut når man snakker om alle problemene som en hund kan møte i løpet av sin levetid, så er dette ikke helt håpløst. Det finnes mange løsninger, men de krever at man bruker tid på å prøve å rette opp i problemet. Noen ganger kan det være svært enkelt, bare skape et stabilt hjem. Andre ganger så kan dette være svært vanskelig og ta lang tid.

En hundetrener

Det finnes mange hundetrenere på nettet, men du må møte det som blir sagt med et åpent, men kritisk sinn. Du er nok en viktig grunn til problemet, men det betyr også at du kan være en viktig brikke i løsningen. Så du må være åpen for å endre din atferd og kanskje også endre måten du behandler hunden på. Samtidig så må du føle deg komfortabel med det som blir sagt. Hvis du føler at dette går imot dine verdier eller det hele føles feil, så bør du tenke deg om to ganger. Søk gjerne råd hos flere.

Medisiner

Hunder kan også få depresjon eller angst. Dette kan føre til uønsket aktivitet og atferdsproblemer. I noen tilfeller så kan man prøve en kombinasjon med medisiner og trening. Medisinen vil gjøre at hunden slapper av mer og blir mer mottakelig for å ta imot den opplæringen du gir. Medisiner bør i utgangspunktet kun brukes sammen med trening. Veterinærer kan hjelpe deg med å finne en god trener som har et godt rykte. Det er ingen garanti, men det kan være til hjelp.

Endring i mat og andre ting

Det er fullt mulig å bruke forskjellige andre metoder for å hjelpe hunden. Det kan være at man bruker duftterapi som innebærer at hunden har et halsbånd som avgir duft som virker beroligende. Det kan være leker eller aktivisering som kan hjelpe en urolig hund eller at man bruker en annen mat.